Sağlık

Özel Hastaneler Kayıt Dışı İşlem Mi Yapıyor ? (Özel Haber)

Sağlık Bakanı Dr. Koca’nın son açıklaması, “Özel Hastanelerde kayıt dışı işlem mi yapılıyor” sorusunu akla getirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına sert reaksiyon gösterdi.

TTB’nin açıklamasında, “Özel hastanelerin kayıtdışı çalışmalarını kontrol altına almanın yolu;  serbest hekimlerin ameliyat yapmalarını engellemek değil, özel hastaneleri denetlemek olmalıdır” denildi.

Özel Hastaneler Kayıt Dışı Süreç Mi Yapıyor ?

Özel Hastaneler Yönetmeliğindeki Değişiklik

Sağlık Bakanlığı’nın Özel Hastaneler Yönetmeliğindeki değişikliği ile birlikte özel muayenehane doktorlarına özel hastanelerde takım kısıtlaması getirilmişti. Yüzlerce özel muayenehane doktoru, ameliyat yapacak özel hastane bulamadı. Birtakım özel hastaneler, muayenehane doktorlarını takımına geçirerek tahlil yolu buldu. Geçtiğimiz günlerde Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca, birtakım özel hastanelerin muayenehane hastanesine dönüştüğünü, bunu disipline etmek için tedbir aldıklarını açıklamıştı. Türk Tabipler Birliği Bakan Koca’nın bu açıklamasına sert reaksiyon gösterdi.

Bakan Koca’nın Demeci Sonrasında Açıklama Yapma Zorunluluğumuz Doğdu

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2022’de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan ve muayenehanesi olan doktorların mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip hastaneler zincirinin sömürüsüne terk eden düzenlemelere karşı 12 Ekim 2022 tarihinde Danıştay’da dava açmıştı. Dava konusu sürecin hem Anayasa’ya hem 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Üslubu İcrasına Dair Kanun’a hem de 2219 sayılı Özel Hastaneler Kanunu’na muhalif olduğu belirtildi. Ayrıyeten dava konusu düzenlemelerin sebep ve hedef istikametinden de hukuka alışılmamış olduğu, doktorların yanı sıra hasta haklarının da ihlal edildiği söz edildi. Dilekçede hasta datalarının Muayene Bilgi İdare Sistemi (MBYS) üzerinden aktarılmasının istenilmesinin, özel hayatın saklılığının ihlali manasına geldiği de vurgulandı. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın, 6 Ekim 2022’de yayımlanmış olan Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki değişiklikler hakkında 8 Kasım 2022’de verdiği demeç sonrası, kamuoyunun hakikat bilgilendirilmesine yönelik aşağıdaki açıklamayı yapma mecburiliği doğmuştur:

7 Bin Muayenehane Var

Sayın Fahrettin Koca yeni yönetmeliğe dair yanlış yönlendirilme bulunduğunu ve sonucunda yanlış anlaşıldığını, Sıhhat Bakanlığı’nın muayenehanelere yönelik bir yönetmelik yayımlamadığını belirterek “7 bin muayenehanemiz var ve 7 bin muayenehaneye yönelik bir yönetmelik planlamadık, öyle bir niyetimiz de yok” ifadesini kullandığı bir açıklama yapmıştır. Aslında yeni yönetmelik tam olarak muayenehane doktorlarının hür çalışma haklarını gasp edecek biçimde düzenlenmiş olup “Muayenehanesi bulunan doktorlar, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık mukavele yapmak suretiyle ilgili branşta boş uzman doktor takımı olması halinde özel hastanelerde yapabilirler. Özel hastanelerin boş uzman doktor takımı olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet müsaade evrakında kayıtlı uzman tabip branşlarındaki toplam takım sayısının %15’ine kadar uzman tabiple mukavele imzalayabilir. Tıpkı branşta birden fazla doktorla kontrat imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam takım sayısının üçte birinden fazla uzman doktor ile mukavele imzalanamaz” ifadeleri mevcuttur.  Yönetmeliğin dayattığı ve nasıl belirlendiği anlaşılamayan bu kotalar özgür tabiplerin ameliyat yapabilmelerini neredeyse imkansız bir hale getirmektedir. Üstelik kâfi takım olmaması durumunda mesleğini özgür hekimlik uygulaması ile sürdürmek isteyen meslektaşlarımıza bir tahlil de gösterilmemiştir.

Özel Hastanelere Yaptırım Uygulansın

Sayın Bakan “Özel hastanelerin yaptığımız planlamayı muayenehane hekimliği üzerinden delmelerine izin vermek istemiyoruz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı. Sağlık turizminin giderek artmasıyla birlikte herkesin yapılan işlemini kayıt altına almak istiyoruz.  Kimse tedirgin olmasın. Biz sadece hastamızın ve yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz. Özel hastanelerde de yapılan uygulamanın ne olduğunu ve kimin yaptığını bilmek istiyoruz” diye belirtti. Özel hastanelerin belirlediğiniz planlara varsa uymama durumlarının engellenmesi lakin ve lakin özel hastanelere yaptırımlar uygulanarak mümkün olabilir. Özel hastanelerin kayıtdışı çalışmalarını denetim altına almanın yolu;  serbest doktorların ameliyat yapmalarını engellemek değil, özel hastaneleri denetlemek olmalıdır.

Hastaların Özel Sıhhat Kuruluşlarından Hizmet Alma Hakkının Kısıtlanması Hukuka Aykırıdır

Halbuki yeni yönetmelik ile muayenehanelerinde mesleklerini hür olarak icra eden doktorların, hastalarının teşhis ve tedavi süreçlerini özel sıhhat kuruluşlarında (özel hastaneler ve tıp merkezlerinde) yapabilme hakları hukuka muhalif olarak kısıtlanmalıdır. Yönetmeliğin bir gecede yapıldığı ve bir günde uygulamaya konulduğu tarafında argümanların olduğunu da anlatan Bakan Koca, bunun yanlışsız olmadığını, yönetmelikle ilgili üç ay mühletin tanındığını, bu müddetin ise şimdi bir ayını yeni doldurduğunu söylemektedir. Yönetmelik hazırlanırken hiçbir kademesinde tabipleri temsil eden Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları, uzmanlık dernekleri üzere meslek örgütlerinin görüşü alınmamıştır. Yönetmelik yayımlanmış olduğu 6 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiş, bugüne kadar doktorlara ve doktor örgütlerine hiçbir açıklama yapılmamış, üzerinde tartışılmamış, bildiri edilmemiş, lakin özel hastanelere gönderilen yazılardan yola çıkılarak yönetmeliği uygulamaları için üç ay mühlet tanındığı öğrenilebilmiştir. Ayrıyeten birçok özel hastane yönetmeliği yayımlandığı günden itibaren uygulamaya başlamış olup ameliyathanelerini özgür tabiplerin kullanımına kapatılmıştır.

Özel Hastanelerde Kayıt Dışı Süreç Yapılıyor

Sayın Bakan bu süreçte vilayetler bazında rastgele bir sorunun olmasının, birtakım farklılıklar yapılabileceğinin altını çizerek “Derdimiz, hastanın kayıt altına alınması, kurumlar arası kamu özel geçişlerin güvenli kayda alınmasını sağlamak. Özel hastanelerin muayenehaneler üzerinden planlamayı delmesine izin vermek istemiyoruz” Sayın Fahrettin Koca “Kamu ve üniversitelerinden yer yer özel hastanelerde işlem yapan hekim arkadaşlarımız var. Bunun da yasal çerçevede kayda geçmesini istiyoruz” diye konuştu. Özel hastanelerde sahiden kayıtdışı süreçler yapılıyor ve bunlar denetim edilemiyor ise, bu Sıhhat Bakanlığı’nın özel hastaneleri denetleme sistemlerinde zafiyeti ya da yanlışı olduğunu gösterir. Kamu ve üniversite hastanelerinde çalıştıkları halde özel hastaneyi kullanan doktorların var olduğunu ileri sürerek muayenehane sahibi doktorların ameliyat yapmalarının engellenmesi mantık ve hukuk dışıdır. Özetle, yönetmeliğin çıkarılma sebebi Sayın Bakanımızın belirttiği üzere özel hastanelerin emel dışı kullanılmalarının engellenmesi ise, bu durum Sıhhat Bakanlığı’nın özgür doktorlara değil direkt özel hastanelere yönelik kısıtlamalar getirmesiyle giderilebilir. Türk Tabipleri Birliği kayıtdışı, adapsız sıhhat uygulamalarına sonuna kadar karşıdır ve Sıhhat Bakanlığı’na bu çeşit düzenlemeler için dayanak olmaya hazırdır. Tabiplerin hür çalışma haklarını kısıtlayan, özgür doktorların ve hastaların hastane seçme özgürlüklerini engelleyen hukuka ters yönetmeliğin acilen geri çekilmesi gerektiğini bildiririz. (Kaynak: Türk Tabipler Birliği) (BSHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu